Over ons.

Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium

De Vriendenstichting is opgericht op 31 juli 2012 (de sterfdag van Ignatius van Loyola). De stichting wil categorale gymnasia en in het bijzonder het

St. Ignatiusgymnasium en haar leerlingen ondersteunen in inspirerend, betekenisvol en uitdagend onderwijs.

Categorale scholen hebben het krap in Nederland. Scholen moeten kritisch overwegen hoe ze hun onderwijs-programma’s inrichten. Het uitgebreide aanbod aan vakken, excursies en andere activiteiten komt daardoor steeds meer onder druk te staan. Vanuit de overtuiging dat een goede opleiding zeer belangrijk is om talenten te ontwikkelen hebben verschillende betrokkenen bij het

St. Ignatiusgymnasium het idee gelanceerd een Vriendenstichting op te zetten. Het is een middel waarmee alumni met de school en met elkaar verbonden kunnen blijven. Tevens kunnen zij én andere betrokkenen door de vriendschap een positieve bijdrage leveren aan het onderwijs voor de leerlingen van nu.

  

St. Ignatiusgymnasium

Het St. Ignatiusgymnasium is een school waar, sinds de oprichting in 1895, kennis wordt gezien als middel om je te ontwikkelen tot kritisch wereldburger met oog voor de wereld en voor elkaar. Dit vereist onderwijs van hoge kwaliteit, veel aandacht voor de wereld om ons heen én toewijding voor de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling door middel van o.a. kunst en cultuur.

  

  Deze mentaliteit heeft er toe geleid dat het

St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam in 2012 het predicaat ‘excellent’ heeft ontvangen van het Ministerie van OC&W.

  

Het St. Ignatiusgymnasium over de Vriendenstichting:

“Een Vriend van het St. Ignatiusgymnasium geeft ons de steun die we zo hard nodig hebben voor aankopen, onderzoek, steun aan minder draagkrachtige leerlingen of educatieve projecten die anders niet gerealiseerd kunnen worden."

 

  

Naam: Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
RSIN nummer: 851868654
Contactgegevens: Jan van Eijckstraat 47 te 1077 LH Amsterdam, tel: 020 -6763868 E-mail: vrienden@ignatiusgymnasium.nl

Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium (ANBI) is opgericht op 31 juli 2012 (sterfdag Ignatius van Loyola).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 55809448

IBAN rekeningnummer:

IBAN: NL45INGB0006085863
BIC: INGBNL2A