ANBI status.
    De Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium is als gevolg van de ANBI-status geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht. Dit betekent dat er géén belasting is verschuldigd over schenkingen, erfstellingen en legaten aan de Vriendenstichting. Dit maakt een gift extra interessant!

Meer informatie over de ANBI-status is te vinden op de website van de belastingdienst.

 
Naam: Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
RSIN nummer: 851868654
Contactgegevens: Jan van Eijckstraat 47 te 1077 LH Amsterdam, tel: 020 -6763868 E-mail: vrienden@ignatiusgymnasium.nl

Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium (ANBI) is opgericht op 31 juli 2012 (sterfdag Ignatius van Loyola).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 55809448

IBAN rekeningnummer:

IBAN: NL45INGB0006085863
BIC: INGBNL2A