Doelstelling.

De Vriendenstichting ziet het als haar missie om leerlingen van het St. Ignatiusgymnasium de kans te bieden een uitstekende opleiding te kunnen volgen.

Met behulp van het haar ter beschikking gestelde vermogen financiert de Stichting activiteiten die buiten de normale organisatie en subsidies van hogere of lagere overheden vallen. De steun van Vrienden wordt ingezet voor projecten die anders niet mogelijk waren geweest. Daarmee zijn de Vrienden van het Ignatius echt van toegevoegde waarde.

De doelstelling van de Stichting is vastgelegd in de statuten:

De Stichting heeft ten doel de bevordering van het behoud van (zelfstandige) categorale gymnasia in het algemeen en van het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam (….), alles in de ruimste zin van het woord.

De statuten liggen op het secretariaat ter inzage.

 

Relatie met het St. Ignatiusgymnasium
De Vriendenstichting voelt zich sterk betrokken met het St. Ignatiusgymnasium maar opereert geheel onafhankelijk. Ze heeft haar eigen doelstelling en is vrij om zelf te oordelen welke projecten al dan niet worden ondersteund. 

 

Naam: Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium
RSIN nummer: 851868654
Contactgegevens: Jan van Eijckstraat 47 te 1077 LH Amsterdam, tel: 020 -6763868 E-mail: vrienden@ignatiusgymnasium.nl

Stichting Vrienden van het St. Ignatiusgymnasium (ANBI) is opgericht op 31 juli 2012 (sterfdag Ignatius van Loyola).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 55809448

IBAN rekeningnummer:

IBAN: NL45INGB0006085863
BIC: INGBNL2A